První únorový víkend 2013 se v salonu Superpes sešly už podruhé zájemkyně o kurz střihové úpravy psů, tentokrát plemene pudl. Každý, kdo se zajímá o stříhání a trimování psů, ví, že úprava pudla je nejtěžší a nejnáročnější. Říká se: „ Až ostříháš 100 pudlů, budeš umět všechna plemena“.JKS_0075

Obě mladé paní, Lenka a Olga už zkušenosti se stříháním měly, obě jsou dlouholeté chovatelky a tak práce s nimi byla o to snazší. V sobotu jsme je seznámily se základy psí zdravovědy, probraly jsme jaké nástroje, strojky a nůžky si pořídit, jakou kosmetiku používat a jak se chovat k zákazníkům. Nejvíce času jsme strávily debatou o přístupu k pejskům, aby pro ně pobyt v salonu a na střihačském stole byl, pokud možno, příjemný. Základ je ušetřit psy a jejich majitele stresu, který bývá s úpravou často spojován.
Na sobotní ukázku stříhání jsme si zapůjčily pudlíka Maxe od slečny Kristýny Jandové. Max vše, trpělivě a s noblesou pudlům vlastní, snášel. Byl nejprve vykoupán, rozčesán a potom pečlivě vyfénován. Následně ho střihačka a spolumajitelka salonu Dita Korcová s podrobným popisem své práce ostříhala do sportovního moderního střihu, u domácích pudlů, kteří se neúčastní výstav je tento střih nejžádanější.JKS_0069

Nedělní, praktickou částí kurzu si prošla pouze paní Lenka, které jsme zajistily modelového psa, pudla Abu, kterého nám zapůjčila naše dlouholetá zákaznice slečna Gábina Farkačová. Tímto Gábině děkujeme. Abu byl vzorný a trpělivý model, paní Lenka si pod přísným okem Romany Hanouskové vedla velmi šikovně a myslím, že Abouškovi střih slušel a nebylo co vytknout.

 

 

Obě žákyně dostaly do výbavy základní kosmetickou řadu šamponů od firmy Bea natur s.r.o., tímto moc děkujeme. Dále obdržely skripta s probíranými tématy a nákresy úpravy pudla a certifikát dokladující absolvování kurzu.JKS_0090

Poděkování patří také paní Romaně Spolkové, majitelce velmi dobře vybaveného eshopu, která nám zapůjčila podrobný katalog s potřebami pro úpravu psů.

Věříme, že náš kurz pomůže střihačkám v další práci se psy a zdokonalý se i díky našim radám v tak krásném povolání, jakým stříhání psů bezesporu je.