Třetí seminář v řadě, který se konal v Městské knihovně nám dal možnost lehce nahlédnout do světa trénování divokých zvířat v zoologických zahradách.

Jak je možné, že obrovský lev na povel zaujme pozici u mříže a nechá si bez protestů píchnout injekci? Nebo divoká hyena na požádání otevře tlamu a dovolí veterinárnímu lékaři prohlédnout její zuby? Těchto oslnivých výkonů se dosahuje pomocí metodiky pozitivního upevňování.Tento způsob výcviku nám představil RNDr. František Šusta, PhD.

Přednáška trvala od 9 hodin ráno, až do 18 hodin odpoledne. I přes velmi dlouhé úseky lekce a jen krátké přestávky se panu Šustovi dařilo udržet naši pozornost, neboť přednášená látka byla podávána velmi poutavým způsobem. Viděli jsme spoustu videí, pomocí kterých jsme se snažili látku pochopit. Je těžké obrátit teorii v praxi a také je těžké zbavit se stereotypů, které omíláme stále dokola. Pevně doufám, že pomocí nově nabitých znalostí se naučíme citlivěji a lépe zacházet i s našimi psy.

Chtěla bych srdečně poděkovat Mgr. Janě Bajerové, ředitelce Městské knihovny a paní Jitce Koníčkové. Oběma moc děkuji za poskytnutí prostor Městské knihovny a za velmi příjemnou spolupráci.

Fotografie najdete zde:

Fotografie z akce najdete zde...

Šusta